Bijdrage aan de ISDDE 2008 conferentie

Deze week hebben Ton van der Valk en Sanne Tromp deelgenomen aan de conferentie van de ISDDE (International Society for Design and Development in Education).

Tijdens deze conferentie wisselden onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijs hun ideeën en ervaringen uit. Deelnemers waren afkomstig uit o.a. de UK, VS, Nederland en Australië. Ton en Sanne hebben hun paper (pdf) gepresenteerd over het ontwikkel- en verspreidingsmodel van JCU lesmateriaal.

De discussies tijdens de conferentie waren erg leerzaam. We nemen in elk geval de volgende twee punten mee.

  • Educational design richt zich niet zozeer op een product (zoals een reader of ander lesmateriaal), maar vooral op de sociale interactie tussen docent en leerlingen. De vraag is hoe we dat kunnen verspreiden: hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen mooie NLT-readers uitbrengen, maar dat die ook goed gebruikt worden in de klas op reguliere scholen?
  • Toetsing kan een sterke structurende werking hebben op het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen ook toekomen aan ‘higher levels of learning’, zoals aanbrengen van abstracties en verbindingen tussen concepten, en hierin creativiteit ten toon kunnen spreiden? Zou het helpen als we onze toetsen hierop gaan ontwerpen, zodat docenten verder aangemoedigd worden in hun lessen hier tijd aan te besteden?

Ten slotte was het zinvol om verder kennis te maken met de collega’s van het organiserende Freudenthal Instituut.

Advertenties
Geplaatst in artikel, conferentie, presentatie. Tags: , , , , , , . Reacties staat uit voor Bijdrage aan de ISDDE 2008 conferentie