Stimuleren bèta-talent in de klas – overzichtsartikel op ECENT.nl

Op de website van ECENT, Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen in onderwijs van Natuurwetenschap en Techniek, staat het artikel Stimuleren van bèta-talent in de klas, geschreven door Ton van der Valk.

Bèta-talenten hebben een grote belangstelling, gemotiveerdheid en talent voor bètavakken. Vaak gaat het om multi-talenten: hun belangstelling en talenten zijn breder dan alleen de bètavakken. Als de lessen exacte vakken hen niet de uitdaging bieden waar ze behoefte aan hebben, kan dat leiden tot onderpresteren. Of ze richten ze op iets anders waar ze wel uitdaging in zien.
In Nederland heerst de gedachte dat de betere leerling zichzelf wel ontwikkelt. Maar uit internationaal onderzoek (PISA) blijkt dat er, vergeleken met andere landen, in Nederland minder leerlingen zijn die topprestaties leveren. Het vergroten van het topsegment is een reden om meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. In 2011 start het Platform Bèta Techniek het programma Bèta Excellent voor het voortgezet onderwijs.

Hoe kun je die bèta-talenten stimuleren? Lees er meer over in het artikel. De praktijkvoorbeelden voor bovenbouw vwo gaan van keuzeopdrachten tot het maken van een profielwerkstuk op de universiteit.

Advertenties
Geplaatst in artikel. Tags: , , , , , , , , . Reacties staat uit voor Stimuleren bèta-talent in de klas – overzichtsartikel op ECENT.nl