Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen? Symposium James Borland 8 februari

Update: vanwege het grote aantal belangstellenden is het symposium verplaatst naar de kleine zaal van Aardwetenschappen.

Het Ministerie van Onderwijs zet in op het bevorderen van excellentie. Het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om extra aandacht te schenken aan het bevorderen van excellentie onder hun leerlingen. De focus ligt daarbij op de best presterende 20% vwo leerlingen. Universiteiten en HBO’s zijn op zoek naar manieren om begaafde studenten vroeg te herkennen en te stimuleren, en hebben hiertoe honours programma’s ontwikkeld.

Iedereen is op zoek naar talent en poogt excellentie te bevorderen. Krijgen leerlingen in excellentieprogramma’s inderdaad  betere kansen om hun talenten te ontwikkelen? Welke mogelijkheden zijn er voor scholen om met hoger onderwijsinstellingen excellentie te stimuleren onder leerlingen en docenten? En wat verstaan we eigenlijk onder excellentie?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het symposium ‘Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen?’ op 8 februari 2012. Speciale gast is James Borland, Amerikaans expert op het gebied van excellentie. James Borland is hoogleraar aan Columbia University, New York. Hij zal in zijn lezing het begrip giftedness kritisch beschouwen en ingaan op de uitdagingen van programma’s voor getalenteerde leerlingen.

Locatie: JCU, Buys Ballotlaboratorium zaal 322, Princetonplein 5, Utrecht de Uithof
Tijd: 15:30 – 17:30 uur
Toegang: gratis
Aanmelden
: graag via jcu@uu.nl
Voertaal: Engels

Programma (voertaal: Engels)

15:30 Inloop
15:45 Vanuit welke belangen houdt het hoger onderwijs zich bezig met talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs? Door Harrie Eijkelhof
Het primaire belang van universiteiten en HBO’s bij het voortgezet onderwijs is een kwalitatief goede instroom van studenten: een kennisniveau dat aansluit op de bachelorfase, een goede werkhouding en een juiste studiekeuze. De rendementen in het HO laten zien dat we er nog niet zijn. Samenwerking tussen HO en VO rondom talentontwikkeling biedt kansen voor beide sectoren.
16:00 Gifted education without gifted students: the case for a differentiated curriculum for all students, door James Borland Gifted education requires neither gifted programs nor gifted students and may even be more effective without them. Differentiated classrooms in which students receive instruction tailored to their needs would eliminate the classroom problems that originate from separate gifted programs.
16:35 Talentontwikkeling door excellentieprogramma’s: de aanpak in de regio Utrecht, door Sanne Tromp 22 scholen ontwikkelen samen met het Junior College Utrecht programma’s voor getalenteerde leerlingen. In het JCU-netwerk wisselen docenten en schoolleiders ervaringen over differentiatie uit. Het uiteindelijke doel is om een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen te ontwikkelen. 
17:00 Interactieve sessie: de spanning tussen uitdagend onderwijs voor allen en speciale programma’s voor excellente leerlingen, o.l.v. Harrie Eijkelhof 
17:30 Afsluiting en borrel

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor universitaire medewerkers die betrokken zijn bij (honours) onderwijs of daar onderzoek naar doen; schoolleiders en docenten voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij Bèta Excellent of andere initiatieven om talentvolle leerlingen te stimuleren; lerarenopleiders en schoolbegeleiders; beleidsmedewerkers op het gebied van excellentie en talentontwikkeling; studenten en leerlingen en andere geïnteresseerden.

Over de sprekers

James Borland is hoogleraar in het Department Curriculum and Teaching, Teachers College, Columbia University. James Borland leidt daar het graduate program Education of Gifted Students. Hij heeft een groot aantal boeken, hoofdstukken en artikelen geschreven over gifted education en geeft lezingen in de VS en daarbuiten.

Harrie Eijkelhof is hoogleraar-directeur Freudenthal Instituut en heeft jarenlange ervaring met curriculum ontwikkeling. Harrie Eijkelhof is voorzitter van de landelijke stuurgroep NLT en bestuurslid van het JCU.

Sanne Tromp is directeur van het Junior College Utrecht, Universiteit Utrecht. Het JCU combineert onderwijsprogramma’s voor getalenteerde vwo leerlingen in de bètavakken met professionalisering van docenten.  Hiertoe werkt het JCU samen met 29 scholen uit de regio Midden-Nederland. Sanne Tromp heeft aan de wieg gestaan van het Bèta excellent programma in de regio Utrecht waaraan 22 scholen en enkele honderden leerlingen deelnemen in 2011-2012.

Aankondiging symposium (pdf)

Advertenties
Geplaatst in bijeenkomst, onderwijs. Tags: , , , , , , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen? Symposium James Borland 8 februari