Talentbevordering en de lerarenopleiding

Ton van der Valk, curriculumcoordinator van het JCU, heeft op 20 mei 2014 een werkgroep gehouden op de jaarlijkse ECENT conferentie voor lerarenopleiders natuurwetenschappen en techniek over ‘Differentiatie en excellentie: een onmisbaar onderwerp in de lerarenopleiding?’. Daarin heeft hij onder de aandacht van de lerarenopleiders gebracht dat veel scholen waarin de leraren-in-opleiding stage gaan lopen, programma’s voor het bevorderen van excellentie hebben, waar de lio’s mee te maken krijgen. Ook is gedifferentieerd lesgeven een basisvaardigheid voor docenten. Daarom dient het onderwerp differentiatie en excellentie de plaats te krijgen in de lerarenopleiding die nu nog ontbreekt. Daarbij kan het boekje ‘Excellentie en differentiatie’ dat op internet bij School aan Zet te vinden is, goed gebruikt worden. Klik hiervoor de presentatie van Ton.

Advertenties
Geplaatst in bijeenkomst, conferentie, JCU in het nieuws, onderwijs, onderzoek. Reacties staat uit voor Talentbevordering en de lerarenopleiding