Talentbevordering en de lerarenopleiding

Ton van der Valk, curriculumcoordinator van het JCU, heeft op 20 mei 2014 een werkgroep gehouden op de jaarlijkse ECENT conferentie voor lerarenopleiders natuurwetenschappen en techniek over ‘Differentiatie en excellentie: een onmisbaar onderwerp in de lerarenopleiding?’. Daarin heeft hij onder de aandacht van de lerarenopleiders gebracht dat veel scholen waarin de leraren-in-opleiding stage gaan lopen, programma’s voor het bevorderen van excellentie hebben, waar de lio’s mee te maken krijgen. Ook is gedifferentieerd lesgeven een basisvaardigheid voor docenten. Daarom dient het onderwerp differentiatie en excellentie de plaats te krijgen in de lerarenopleiding die nu nog ontbreekt. Daarbij kan het boekje ‘Excellentie en differentiatie’ dat op internet bij School aan Zet te vinden is, goed gebruikt worden. Klik hiervoor de presentatie van Ton.

Advertenties
Geplaatst in bijeenkomst, conferentie, JCU in het nieuws, onderwijs, onderzoek. Reacties uitgeschakeld voor Talentbevordering en de lerarenopleiding

Bouwen aan talent op school

Onder leiding van het Junior College Utrecht zijn in het afgelopen jaar 27 VO-scholen uit de regio Utrecht intensief aan de slag gegaan met talentontwikkeling in het U-Talent programma (Utrecht Talentontwikkeling Leven Natuur Techniek). In dit nieuwe programma is een veelomvattend schoolprogramma toegevoegd aan het bètaonderwijs dat het JCU leerlingen al sinds 2004 biedt op de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht (het campusprogramma). Hierdoor worden veel meer leerlingen bereikt en straalt het programma voor talentontwikkeling af op het hele VO-onderwijs. Op 15 april presenteerden de partnerscholen hun opbrengsten en deelden ervaringen met elkaar op de JCU docentenconferentie. Er werd met vertrouwen naar het komende schooljaar uitgekeken.

“Het JCU wil met dit nieuwe programma een stapje terug doen om scholen meer ruimte te geven en te stimuleren om eigen invulling aan talentontwikkeling in het schoolprogramma te geven”, aldus Sanne Tromp directeur van het JCU. Scholen worden daarin door het JCU begeleid om kwaliteit en aansluiting op het campusprogramma te waarborgen, maar ook om organisatie van het U-Talent programma op de school te realiseren.

Naast het beperkt aantal plaatsen dat beschikbaar is voor leerlingen in het campusprogramma, zijn er door toevoeging van dit schoolprogramma voor veel meer leerlingen mogelijkheden voor extra uitdaging, verrijking en verdieping op de eigen school. Voor elke school is plek voor slechts 2 à 3 leerlingen op de universiteit (wvo) of hogeschool (havo). De school bepaalt zelf hoeveel leerlingen zij laten deelnemen aan het schoolprogramma. Dit jaar waren dat er tot wel 20 leerlingen per school en dat aantal kan groeien als de school er meer ervaring mee krijgt.

U-Talent richt zich op de bètavakken, maar op veel scholen heeft de intrede van dit programma voor een mentaliteitsverschuiving gezorgd waardoor differentiatie veel breder wordt ingezet. “Het U-Talent programma werkt als een vliegwiel voor andere activiteiten” – docent van de Werkplaats. Talentontwikkeling door differentiatie kan hierdoor volop kansen krijgen.

Dat leerlingen blij zijn met de komst van dit nieuwe programma bleek uit de vele aanmeldingen op alle partnerscholen. “Leerlingen zijn al intrinsiek gemotiveerd om meer uit hun talent te halen. Nu kan de school ze ook iets extra’s bieden” – docent van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Voor prof. dr. Toine Pieters, nieuwe directeur van het FIsme waar het JCU onder valt, was de conferentie een aangename kennismaking met de activiteiten van het JCU en hoe het leerlingen op hun toekomst voorbereid. “Leerlingen die in het VO gewend zijn hun eigen weg te kiezen, zullen dit in toenemende mate ook eisen van hun vervolgopleiding. Een positieve ontwikkeling waar de universiteit zich op heeft voor te bereiden.”

Kader: U-Talent programma’s zijn er voor havo en vwo leerlingen en bestaan uit verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten met als doel het bevorderen van talentontwikkeling van leerlingen in bèta en techniek. Deze programma’s hebben een schooldeel en een campusdeel: (Zelf-) geselecteerde leerlingen komen jaarlijks naar de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, het Universiteitsmuseum of het Wetenschapsknooppunt voor activiteiten, die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bèta schoolvakken. Scholen die deelnemen aan het U-Talent programma bieden de leerlingen verrijking, verdieping en versnelling in het bètaonderwijs volgens een eigen model:het Schoolprogramma. Scholen geven hier in overleg met het JCU zelf invulling aan.

Geplaatst in bijeenkomst, conferentie, interview, JCU in het nieuws, onderwijs, presentatie. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor Bouwen aan talent op school

Inschrijving cursus ‘Bevorderen Excellentie in de Bètavakken’ geopend

Na drie succesvolle cursussen sinds 2012 zal er in 2014/15 weer gelegenheid zijn om de cursus ‘Bevorderen van Excellentie in de Bètavakken’ te volgen. De cursus zal worden gegeven door Ton van der Valk, curriculumcoordinator JCU en door Mark Koren, docent biologie JCU en Cals College. De cursus omvat twee 25-uurs conferenties en vier dag-bijeenkomsten. Zie voor de data en verdere informatie www.uu.nl/jcu/cursusexcellentie . Daar is ook de folder te downloaden en kun je vinden hoe je je voor deze cursus kunt opgeven. Contactpersoon: Ton van der Valk (a.e.vandervalk@uu.nl )

Geplaatst in bijeenkomst, JCU in het nieuws, onderwijs. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Inschrijving cursus ‘Bevorderen Excellentie in de Bètavakken’ geopend

Nascholingssessies voor biologiedocenten

Het Bètasteunpunt Utrecht organiseert in het voorjaar van 2014 drie nascholingssessies voor biologiedocenten:

  • ● Nanobodies voor de behandeling en diagnose van tumoren (5 februari)
  • ● Hoe zijn wij geworden wat we zijn? (27 maart)
  • ● Meer grip op contexten in jouw biologiemethode (10 april)
  • Bekijk voor meer informatie de flyer of ga naar www.betasteunpunt-utrecht.nl. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.
Geplaatst in bijeenkomst, onderwijs. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor Nascholingssessies voor biologiedocenten

Staatssecretaris van OC&W Sander Dekker op bezoek bij U-Talent

Dhr. Sander Dekker, staatssecretaris van OC&W is op maandag 11 november op bezoek gekomen bij het Junior College Utrecht. Het nieuwe programma van het JCU, de  U-Talent academie wordt gepresenteerd en dhr Dekker gaat in gesprek met leerlingen van de U-Talent academie, docenten van de partnerscholen en met havo leerlingen die hun pws op de HU hebben gedaan.

Lees hier meer over het bezoek.

DSC_8334

Geplaatst in bijeenkomst, JCU in het nieuws, onderwijs, presentatie. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris van OC&W Sander Dekker op bezoek bij U-Talent

DOT informatica en DOT nieuwe scheikunde

DOT Informatica – Security

Op 6 november gaat een docentontwikkelteam (DOT)  ‘Informatica – Security’ van start onder leiding van Marja Flipse (Universiteit Utrecht), Martin Bruggink (TU Delft) en Els Koopmans (Radboud Universiteit Nijmegen).
Bijna dagelijks verschijnen er berichten in het nieuws gerelateerd aan internet en veiligheid. Leerlingen vinden dit interessante onderwerpen, en het is een mooie manier om allerlei onderwerpen te behandelen, zoals de werking van internet, maar ook privacy. Er is veel lesmateriaal beschikbaar, maar de vraag blijft voor veel docenten:

–      Hoe pak ik dit in de les aan?

–      Weet ik zelf wel genoeg over dit onderwerp?

In het DOT gaat een groep docenten onder begeleiding zich het lesmateriaal eigen maken en zich voorbereiden op het gebruik in de klas. De ervaringen worden in het DOT gedeeld.

Meer informatie en aanmelden via: Bètasteunpunt Utrecht – DOT informatica.

 

Docentontwikkelteam nieuwe scheikunde

Op 11 november gaat een docentontwikkelteam (DOT) nieuwe scheikunde van start onder leiding van Jan van Rossum (docent scheikunde Ashram College en coach Nieuwe Scheikunde).
In het DOT komt o.a. het volgende aan bod:

–      Hoe ontwikkel ik contextrijk lesmateriaal dat voldoet aan de nieuwe exameneisen?

–      Hoe geef ik samenwerkend leren handen en voeten, zodat iedereen aan zijn trekken komt en op een goede manier aan het leren is?

–      Hoe train, begeleid en beoordeel ik leerlingen bij de verschillende soorten PO’s die in het nieuwe programma vereist zijn?

–      Welke inhoudelijke vernieuwingen zijn er en hoe geef ik daarin les?

De cursusbijeenkomsten worden gehouden op De Uithof Utrecht, van 16.30-20.30 uur. Cursusdagen zijn: 11 november, 16 december, 10 februari en 21 april. Kosten voor deelname zijn €300,- inclusief eten en drinken (€250,- voor Bèta onder de Dom deelnemers).

Meer informatie en aanmelden via: Bètasteunpunt Utrecht – DOT nieuwe scheikunde.

Geplaatst in bijeenkomst, JCU in het nieuws, onderwijs. Tags: , , , . Reacties uitgeschakeld voor DOT informatica en DOT nieuwe scheikunde

Cursus Quantumwereld

Op 29 oktober gaat bij het Bètasteunpunt Utrecht de cursus ‘Quantumwereld’ van start onder leiding van Marianne Verhaart (HU) en Ad Mooldijk (UU). De cursus behandelt relevante onderdelen van de quantummechanica, die onderdeel worden van het centraal examen Natuurkunde per 2016.

In 4 bijeenkomsten wordt naast inhoudelijke begripsvorming, veel aandacht besteed aan de didactiek om dit nieuwe thema te implementeren in uw onderwijspraktijk. Als docent frist u uw kennis over dit onderwerp op en doet u inspiratie op door discussies en uitwisseling van ervaringen met andere docenten.

De cursusbijeenkomsten worden gehouden op De Uithof Utrecht, van 16.30-20.30 uur. Cursusdagen zijn: 29 oktober, 12 november, 3 december en 9 januari. Kosten voor deelname zijn €300,- inclusief eten en drinken (€250,- voor Bèta onder de Dom deelnemers).Meer informatie en aanmelden via: Bètasteunpunt Utrecht – Quantumwereld.quatntum

Geplaatst in bijeenkomst, onderwijs. Reacties uitgeschakeld voor Cursus Quantumwereld