Evaluatierapport JCU

Afgelopen november heeft een evaluatiecommissie onder leiding van prof. Chris van Weert het JCU bezocht en onlangs verscheen hun eindrapport.

“De commissie is er van overtuigd dat het JCU voor de universiteit een duidelijke meerwaarde heeft en voor de toekomst de potentie om deze meerwaarde op zijn minst te behouden, maar wellicht nog zou kunnen vergroten.”

Het rapport eindigt met:

“Voor de docenten, en voor de scholen via de docenten en leerlingen, biedt het JCU weer toegang tot een kennisinstelling waar aan het front van hun vakgebied wordt gewerkt, zowel wat betreft het onderwijs als het onderzoek. Voor getalenteerde leerlingen biedt het JCU een omgeving van excellentie en uitdaging, hetgeen de start op maat kan zijn van een schitterende carrière.”

De evaluatie is gemaakt op basis van onze zelfevaluatie en een site-visit van de commissie aan het JCU.

Advertenties
Geplaatst in evaluatie. Reacties uitgeschakeld voor Evaluatierapport JCU

JCU publiceert Zelfevaluatie 2004-2010

Het JCU heeft een Zelfevaluatie gepubliceerd over de periode 2004 tot en met 2010. In de Zelfevaluatie bespreken we de resultaten en toekomstperspectieven van het JCU. Achtereenvolgens komen aan de orde het leerlingenprogramma, de effecten van JCU op partnerscholen en de Faculteit Bètawetenschappen en de bijdrage aan de landelijke vernieuwing van het bètaonderwijs.

De rapportage is de basis voor de evaluatie van het JCU, die momenteel wordt uitgevoerd door een commissie onder leiding van prof. Chris van Weert. De commissie rapporteert in december aan de Faculteit Bètawetenschappen. We houden je op de hoogte!

Geplaatst in evaluatie. 1 Comment »