Talentbevordering en de lerarenopleiding

Ton van der Valk, curriculumcoordinator van het JCU, heeft op 20 mei 2014 een werkgroep gehouden op de jaarlijkse ECENT conferentie voor lerarenopleiders natuurwetenschappen en techniek over ‘Differentiatie en excellentie: een onmisbaar onderwerp in de lerarenopleiding?’. Daarin heeft hij onder de aandacht van de lerarenopleiders gebracht dat veel scholen waarin de leraren-in-opleiding stage gaan lopen, programma’s voor het bevorderen van excellentie hebben, waar de lio’s mee te maken krijgen. Ook is gedifferentieerd lesgeven een basisvaardigheid voor docenten. Daarom dient het onderwerp differentiatie en excellentie de plaats te krijgen in de lerarenopleiding die nu nog ontbreekt. Daarbij kan het boekje ‘Excellentie en differentiatie’ dat op internet bij School aan Zet te vinden is, goed gebruikt worden. Klik hiervoor de presentatie van Ton.

Advertenties
Geplaatst in bijeenkomst, conferentie, JCU in het nieuws, onderwijs, onderzoek. Reacties uitgeschakeld voor Talentbevordering en de lerarenopleiding

Docent van JCU-partnerschool publiceert ‘een algemene Inleiding in de astronomie’

André  van der Hoeven, docent natuurkunde op het Emmaus College te Rotterdam, heeft astronomie, en in het bijzonder het fotograferen van sterren, als hobby. Een product van zijn hobby is zijn recent gepubliceerde boek ‘Een algemene inleiding in de astronomie’, bedoeld voor leerlingen van 6vwo en andere geïnteresseerden. Bij het schrijven van zijn boek heeft hij ook gebruik gemaakt van enkele hoofdstukken uit de nlt-module ‘levensloop van sterren’, die door het JCU is ontwikkeld.

Het boek van André wordt uitgegeven door de Nederlandse School voor Astronomie NOVA en is te downloaden van de site http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/_detail/gli/algemene-inleiding-astronomie/ .

Geplaatst in artikel, interview, JCU in het nieuws, onderwijs, onderzoek. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Docent van JCU-partnerschool publiceert ‘een algemene Inleiding in de astronomie’

Boekje ‘Excellentie en differentiatie’ verschenen

Het JCU heeft voor School aan Zet (een project van het Platform Bèta Techniek) een boekje gemaakt over ‘Excellentie en differentiatie. Met praktijkvoorbeelden uit het netwerk van het Junior College Utrecht’.

Dit boekje bevat tal van praktische tips over differentiatie in de school en in de klas, met het oog op het bevorderen van excellentie in het voortgezet onderwijs. De praktijkvoorbeelden zijn het product van JCU schoolleiders- en docentontwikkelteams uit het schooljaar 2012/13.

Het boekje is te downloaden van de site: http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Excellentie_en_Differentiatie_-_webversie.pdf .

Het JCU laat een aantal boekjes drukken. Exemplaren kunnen tegen een kleine  (€6,00) aangevraagd worden bij jcu@uu.nl . Zo lang de voorraad strekt!

Geplaatst in artikel, JCU in het nieuws, onderwijs, onderzoek. Tags: , , , . Reacties uitgeschakeld voor Boekje ‘Excellentie en differentiatie’ verschenen

Thesis zonnecellen op internationale conferentie

thesis zonnecellenJe profielwerkstuk op een internationale conferentie: het gebeurt niet iedereen.

Robin Cornelissen, Joren Harms en Bram Oosting onderzochten onder begeleiding van Wilfried van Sark het effect van schaduwen op de efficiëntie van zonnecellen. Hun resultaten zal Wilfried presenteren tijdens de 28e Europese Photovoltaic Conference die van 30 september tot 4 oktober in Parijs wordt gehouden.

(Een paar jaar geleden lukte het thesisbegeleider Wilfried van Sark ook al om een thesis te presenteren op deze conferentie.)

Geplaatst in conferentie, onderzoek, presentatie. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Thesis zonnecellen op internationale conferentie

Presentaties JCU op Hanzeconferentie over excellentie

Vorige week vond de conferentie Evoking Excellence in Higher Education and Beyond plaats aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Suzanne Vrancken presenteerde het onderzoek dat zij met Sanne Tromp deed naar het effect van de leeromgeving van het JCU op het leerproces en de resultaten van de leerlingen. En Ton van der Valk gaf een overzicht van de geschiedenis en toekomst van het JCU, en de succesfactoren. De presentaties staan hieronder.

Geplaatst in conferentie, onderwijs, onderzoek, presentatie. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Presentaties JCU op Hanzeconferentie over excellentie

Differentiatie op school: onderzoek naar beleid en de lespraktijk

Gitta Haarbosch, Judith Schenkels en JCU-medewerker Krijn Kieviet hebben als docenten in opleiding een onderzoek gedaan op drie verschillende scholen naar het beleid op het gebied van differentiatie en hoe differentiatie in de praktijk werkt.

Zij hebben onderzocht hoeveel deze scholen differentiëren op zes verschillende dimensies, van doelen en tempo tot activiteiten en rooster. Opvallend is dat het beleid en de visie van de scholen sterk verschillen, terwijl de ervaringen van docenten met differentiatie in hun eigen les erg op elkaar lijken. Dat verschil wordt deels verklaard doordat er ook differentiatie in vakoverstijgende projecten, buiten de reguliere lessen om, plaatsvindt.

In het artikel Beleid en Differentiatie: boter bij de vis? staat meer over de dimensies van differentiatie en de resultaten van het onderzoek.

Geplaatst in artikel, onderzoek. Tags: , . Reacties uitgeschakeld voor Differentiatie op school: onderzoek naar beleid en de lespraktijk

Leerlingen begeleiden bij differentiatie – NVOX

Posterpresentatie over het zien door vogels

Hoe maak je ruimte voor differentiatie in je lessen, en hoe begeleid je groepjes leerlingen die allemaal iets anders doen? In het decembernummer van de NVOX schrijven Krijn Kieviet, Ton van der Valk, Mark Koren en Arjen Galema over hun ervaringen hiermee.

Op het Cals College in Nieuwegein, bijvoorbeeld, merken we dat in gedifferentieerd onderwijs veel extraatjes zitten die het ook voor ons zelf leuker maken. Niet alleen in de verdieping en verrijking, maar ook in de herhaling die niet meer van hetzelfde is, maar de leerstof in nieuwe uitdagend situaties.

De keuzeopdrachten uit het artikel vind je op betadifferentiatie.nl. Lees het artikel via de NVOX-site (tijdelijk is het hele tijdschrift in pdf te krijgen) of hier: Leerlingen begeleiden bij differentiatie (pdf).

Geplaatst in artikel, onderzoek. Tags: , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Leerlingen begeleiden bij differentiatie – NVOX