Empowerment en leerresultaten van JCU-leerlingen: artikel in Pedagogische Studiën

(Update 11 april: link naar artikel toegevoegd.)

Het programma van het JCU, met verdiepend, verrijkend en versneld onderwijs in gezelschap van getalenteerde en gemotiveerde leerlingen, zorgt voor goede leerresultaten en een gevoel van empowerment bij de leerlingen.

Dat schrijven Ton van der Valk, Hetty Grunefeld, en Albert Pilot in het artikel Empowerment en leerresultaten bij getalenteerde bètaleerlingen in een verrijkte onderwijsleeromgeving in Pedagogische Studiën (jaargang 88, nr. 2, 2011, pp. 73 – 89).

Zij onderzochten de invloed van verschillende aspecten van het JCU-programma, zoals de sfeer, de aanpak van de docenten en de onderzoeksgerichtheid, op het empowerment: het vertrouwen van leerlingen in hun eigen kunnen, hun gevoel dat ze zinvol bezig zijn en dat ze invloed kunnen hebben op hun eigen onderwijs.

Alle aspecten van het programma, in het bijzonder de sfeer en het verdiepende en verrijkende programma, blijken bij te dragen aan de verhoging van de mate van empowerment van de leerlingen. Daarnaast zijn de onderwijsdoelstellingen (goede examenresultaten, veel keuze voor bètavervolgopleidingen en tevreden terugblikken op het JCU) grotendeels gehaald.

Lees het artikel via igitur.

Advertenties
Geplaatst in artikel, onderzoek. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Empowerment en leerresultaten van JCU-leerlingen: artikel in Pedagogische Studiën

Motivatiebrief als voorspeller van studiesucces?

Heeft de inhoud van de motivatiebrief van aankomend JCU-leerlingen voorspellende waarde voor het studiesucces van de leerlingen? Lisette Brouwers en Carin van Haren, leraren biologie in opleiding, onderzochten het onder begeleiding van Caroliene van Waveren Hogervorst.

Zij zochten in de de motivatiebrieven van 3 jaarklassen JCU-leerlingen naar 8 uit de literatuur bekende criteria die van belang zijn voor studiesucces, zoals zelfstandigheid, vertrouwen in eigen kunnen, intrinsieke motivatie, en discipline. De resultaten vergeleken ze met het studiesucces van de leerlingen op het JCU.

Hun conclusie: de waarde van de motivatiebrief als voorspeller voor studiesucces is beperkt, en minder dan verwacht. Van de 8 criteria was er maar een waarvan vermelding in de brief correleerde met een groter succes: Mastery goals, ofwel de wil om vooruitgang te boeken.

Lees hier hun verslag (pdf).

Geplaatst in artikel, onderzoek. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Motivatiebrief als voorspeller van studiesucces?

Presentatie JCU op de Onderwijs Research Dagen 2010

Afgelopen woensdag 23 juni hebben Ton van der Valk en Florine Meijer tijdens de Onderwijs Research Dagen in Enschede onderstaande presentatie gehouden. In de presentatie vertellen we hoe we in het Docentenprogramma van het JCU proberen om alle stakeholders te betrekken bij het invoeren van nieuw onderwijs, zoals nlt-modules.

NB: bekijk de presentatie fullscreen (in het menu linksonder) om alle plaatjes goed te zien.

Geplaatst in conferentie, onderwijs, onderzoek, presentatie. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Presentatie JCU op de Onderwijs Research Dagen 2010

Nominatie Jos van Kemenade Award voor ontwikkelende docent

JCU-partnerschool KSG De Breul in Zeist was een van de vijf genomineerde scholen voor de Jos van Kemenade Award van het Ruud de Moor Centrum, een prijs voor “de school die leraren het beste de ruimte biedt om (verder) te professionaliseren op de werkplek”.

Geert Hurenkamp, docent scheikunde op De Breul, heeft het afgelopen schooljaar één dag in de week doorgebracht op het departement Scheikunde van de Universiteit Utrecht, in het kader van het project Samen op onderzoek uit. Die tijd heeft hij onder andere gebruikt voor het schrijven van een reader voor de NLT-module Nanoscience die op het JCU wordt ontwikkeld.

De prijzen gingen uiteindelijk naar projecten die al langer lopen en dus al meer effect hebben gehad.

Geplaatst in onderwijs, onderzoek, prijzen. Tags: , , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Nominatie Jos van Kemenade Award voor ontwikkelende docent

Olympiades en de Van Melsenprijs

startHet is weer de tijd van de Olympiades en profielwerkstuk-wedstrijden!

Van Melsenprijs

Twee JCU-thesissen zijn genomineerd voor de Van Melsenprijs: “No nonsense – Is de stelling van Gödel bestand tegen een nieuwe logica?” van Tessa Matser, Saskia Chambille en Marise Westbroek, en “Veendecompositie en de emissie van broeikasgassen” van Bart Crezee en Stéphanie IJff.

Olympiades: door naar de tweede ronde

Vier leerlingen, Mariska Meijer uit V5 en Paul Smits, Thomas Berkhout en Rogier Wildeboer uit V6, gaan door naar de tweede ronde van de Biologie Olympiade.

Reinier Maat (V6) gaat door naar de tweede ronde van de Scheikunde Olympiade, Ruben Verboon (V5) naar de tweede ronde van de Natuurkunde Olympiade, en Saskia Chambille (V6)  en Lars van den Berg (V5) naar die van de Wiskunde Olympiade.

Gefeliciteerd allemaal, en veel succes!

Profielwerkstukken met de watersector: nieuw project van het JCU

Het JCU heeft van het Platform BètaTechniek een subsidie ontvangen voor een project over profielwerkstukken in de watersector. Het doel van het project is om meer leerlingen in havo en vwo te interesseren voor een vervolgstudie die uitzicht geeft op werk in de watersector.

In de eerste fase van het project zullen volgend schooljaar ten minste 20 groepjes havo- en vwo-leerlingen van de JCU-partnerscholen een profielwerkstuk doen bij een bedrijf of instelling uit de watersector. De ervaringen gebruiken we voor de volgende stap: een landelijk aanbod van profielwerkstukken op het gebied van water, begeleid door werknemers uit de watersector.

water drop, by hypergurl on flickr

De eerste ervaringen met dit soort profielwerkstukken zijn er al: dit jaar hebben twee groepjes JCU-leerlingen hun thesis (uitgebreid pws) gedaan bij ingenieursbureau DHV. De inbedding van het profielwerkstuk in het echte werk van een bedrijf bleek voor onze leerlingen erg motiverend te zijn.

Het project wordt geleid door een Ontwikkelteam bestaande uit Willem Hendrik van Ledden en Linda Rockx, beiden van de Universiteit Utrecht en met een achtergrond als docent biologie, en medewerkers van ingenieursbureau DHV. Zij zijn nu bezig met het inventariseren van mogelijke onderwerpen en waterbedrijven en instellingen. Deze onderwerpen zullen in een database gezet worden, zodat voor zowel docent als leerling op een snelle manier een onderwerp gekozen kan worden dat aansluit bij de interesse van de leerling en de planning op school.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Linda Rockx of Willem Hendrik van Ledden.

Leerlijn onderzoekende houding op de cover van NVOX

De omslag van de NVOX van oktober 2008

De omslag van de NVOX van oktober 2008

Afgelopen maand stonden drie onderzoekende JCU-leerlingen op de cover van de NVOX, het magazine voor natuurwetenschap op school van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen NVON.

Aanleiding is het artikel dat Marieke Aarsen en Ton van der Valk schreven over de leerlijn ‘onderzoekende houding’ op het JCU.

Het oktobernummer op de site van NVOX (met de eerste pagina van het artikel).

Download Onderzoekende houding als pdf.

Geplaatst in artikel, onderwijs, onderzoek. Tags: , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Leerlijn onderzoekende houding op de cover van NVOX