Motivatiebrief als voorspeller van studiesucces?

Heeft de inhoud van de motivatiebrief van aankomend JCU-leerlingen voorspellende waarde voor het studiesucces van de leerlingen? Lisette Brouwers en Carin van Haren, leraren biologie in opleiding, onderzochten het onder begeleiding van Caroliene van Waveren Hogervorst.

Zij zochten in de de motivatiebrieven van 3 jaarklassen JCU-leerlingen naar 8 uit de literatuur bekende criteria die van belang zijn voor studiesucces, zoals zelfstandigheid, vertrouwen in eigen kunnen, intrinsieke motivatie, en discipline. De resultaten vergeleken ze met het studiesucces van de leerlingen op het JCU.

Hun conclusie: de waarde van de motivatiebrief als voorspeller voor studiesucces is beperkt, en minder dan verwacht. Van de 8 criteria was er maar een waarvan vermelding in de brief correleerde met een groter succes: Mastery goals, ofwel de wil om vooruitgang te boeken.

Lees hier hun verslag (pdf).

Advertenties
Geplaatst in artikel, onderzoek. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Motivatiebrief als voorspeller van studiesucces?

Presentatie over JCU op de ORD

Dezer dagen (18-20 juni) zijn de Onderwijs Research Dagen, “Licht op Leren” in Eindhoven.

In het symposium over Curriculumvernieuwing (vanmiddag) presenteerden Ton van der Valk, Albert Pilot & Hetty Grunefeld onder de titel De invloed van curriculumkenmerken op empowerment bij getalenteerde bètaleerlingen (pdf) het IVLOS-onderzoek naar empowerment van leerlingen op het JCU, waarvan de eerste resultaten tijdens Bruggenbouwen werden gepresenteerd.

Update 23/06: de presentatie.

Update: het complete rapport Jij en het JCU van het IVLOS

Geplaatst in artikel, conferentie, onderzoek, presentatie. Tags: , , , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Presentatie over JCU op de ORD

Het JCU op Bruggenbouwen 6

Op de jaarlijkse conferentie ‘BruggenBouwen’ die op 16 november onder de titel ‘Leerzinwekkend’ werd georganiseerd door de UU voor het scholennetwerk van de Universiteit, heeft Ton van der Valk (zoals hier aangekondigd) een workshop verzorgd. Hij kreeg daarbij medewerking van prof. Albert Pilot (IVLOS, FIsme).

Het onderwerp van de workshop was: ‘Hoe empower ik mijn leerlingen/studenten?’ Op het JCU merken we dat leerlingen zich persoonlijk sterk ontwikkelen: ze vinden de leerstof betekenisvol, ze hebben het gevoel dat hun inbreng ertoe doet en ze voelen zich steeds meer competent om de JCU-doelen te halen. In vaktermen: ze voelen zich ‘empowered’. Het IVLOS doet op het JCU een onderzoek naar de vraag: welke specifieke curriculumkenmerken zijn van invloed op de mate van empowerment van leerlingen op het JCU.

Over de eerste resultaten van dat onderzoek hebben we gerapporteerd aan de 15 deelnemers aan onze workshop (waaronder docenten uit onze partnerscholen).

Verder hebben de aanwezigen een checklist “hoe zorg ik voor meer empowerment?” uitgedeeld en hen laten discussiëren over de mate van empowerment in hun eigen lessen of colleges aan de hand van een werkblad. Dat leverde mooie voorbeelden van goed onderwijs op. Tevens gaf het werkblad hen een verrassende bril om naar het eigen onderwijs te kijken. Uit de reacties bleek dat de deelnemers het de moeite waard vonden.

(Ton van der Valk)

Empowerment op het JCU

Op de IVLOS-conferentie Bruggenbouwen is ook het JCU van de partij. Ton van der Valk en Sanne Tromp geven er een workshop:

Hoe ‘empower’ ik leerlingen/studenten? Ervaringen van het JCU

In deze workshop zullen we een onderzoek presenteren naar of en hoe we op het Junior College Utrecht er (in de perceptie van leerlingen) in slagen onze 5 en 6 VWO leerlingen te ‘empoweren’. Daarmee bedoelen we: de leerlingen stimuleren om met plezier en grote inzet hun talenten te ontwikkelen. Wat zijn curriculum kenmerken die daaraan bijdragen?

Op basis van onze ervaringen hebben we een checklist opgesteld. Tijdens de workshop gaat u hiermee na in hoeverre uw les/college of werkgroep gericht is op empowerment van uw leerlingen of studenten.

Meer informatie over de conferentie en het programma is hier te vinden.

Bruggenbouwen voor leerzinwekkend onderwijs

Om alvast in je agenda te zetten: op 17 november vindt op het IVLOS te Utrecht de zesde Bruggenbouwen-conferentie plaats. Het thema is dit jaar: Leerzinwekkend!

Hoe motiveer en inspireer ik mijn leerlingen of studenten? Hoe creëer ik leerzin? En hoe waarborg ik daarbij de kwaliteit? Hoe vind ik mijn weg tussen al de onderwijsvernieuwingen en de (schijnbare?) tegenstellingen daarin?
En waar kan ik met mijn vragen terecht?

Download de flyer (pdf)

Conferentie Bruggen Bouwen: Onderwijs Ontwikkelt

Op vrijdag 30 september vindt voor de vijfde keer de UU-conferentie Bruggen Bouwen plaats. De conferentie heeft dit jaar als thema Onderwijs Ontwikkelt. Tijdens 22 workshops en presentaties vertellen sprekers over hun ervaringen met allerlei vernieuwingen in zowel het universitaire als het voortgezet onderwijs.

Uit de vernieuwingen binnen de UU zijn er onder meer workshops over de Law Colleges, het Junior College, het bindend studieadvies bij psychologie en de selectie aan de poort bij de USBO. Onderwerpen uit het voortgezet onderwijs zijn onder andere: nieuwe schooltypes (zoals UniC en Slash 21), ‘speciale klassen’ (zoals plusklassen en ICT-klassen), dagdelenonderwijs, tweetalig onderwijs, het nieuwe bètavak, maatschappelijke stages en het technasium.

Geplaatst in conferentie, onderwijs, presentatie. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor Conferentie Bruggen Bouwen: Onderwijs Ontwikkelt