Ik onderzoek water in Geoweek

Het project ikonderzoekwater.nl waarin leerlingen hun profielwerkstuk maken bij een organisatie uit de watersector, staat beschreven in een kort artikel in Geoweek, bijlage bij de Geografie van juni 2011.

‘Vreeswijk is een oudere woonwijk met een gemengd rioolstelsel en twee randvoorzieningen. Er zijn hoogteverschillen in het maaiveld. Op welke plaatsen is er kans op wateroverlast en hoe kun je dit opvangen?’
6 vwo-leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist hebben met de Gemeente Nieuwegein ideeën ontwikkeld om wateroverlast in Vreeswijk aan te pakken. ‘Met ons onderzoek wilden we meer kennis opdoen én een professioneel advies geven aan de gemeente.’

Het artikel over ikonderzoekwater. (pdf)

Advertenties
Geplaatst in artikel. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Ik onderzoek water in Geoweek

Spetterende start van ikonderzoekwater.nl

Op woensdag 9 september, de Dag van de Duurzaamheid, opent Annemieke Nijhof, directeur-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het project ikonderzoekwater.nl.

Een van de onderdelen deze middag is een gastcollege door Nijhof over het belang van water voor scholieren uit bovenbouw Havo/VWO die voor de keuze voor een vervolgopleiding staan.

Leerlingen uit 5HAVO en 6VWO kunnen dankzij ikonderzoekwater.nl een onderzoek uitvoeren bij organisaties in de watersector. Deze organisaties dragen actuele vraagstukken aan, en bieden de leerlingen begeleiding bij het uitwerken van hun werkstuk.

Lees de rest van dit artikel »

Geplaatst in bijeenkomst, JCU in het nieuws. Tags: , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Spetterende start van ikonderzoekwater.nl

Profielwerkstukken met de watersector: nieuw project van het JCU

Het JCU heeft van het Platform BètaTechniek een subsidie ontvangen voor een project over profielwerkstukken in de watersector. Het doel van het project is om meer leerlingen in havo en vwo te interesseren voor een vervolgstudie die uitzicht geeft op werk in de watersector.

In de eerste fase van het project zullen volgend schooljaar ten minste 20 groepjes havo- en vwo-leerlingen van de JCU-partnerscholen een profielwerkstuk doen bij een bedrijf of instelling uit de watersector. De ervaringen gebruiken we voor de volgende stap: een landelijk aanbod van profielwerkstukken op het gebied van water, begeleid door werknemers uit de watersector.

water drop, by hypergurl on flickr

De eerste ervaringen met dit soort profielwerkstukken zijn er al: dit jaar hebben twee groepjes JCU-leerlingen hun thesis (uitgebreid pws) gedaan bij ingenieursbureau DHV. De inbedding van het profielwerkstuk in het echte werk van een bedrijf bleek voor onze leerlingen erg motiverend te zijn.

Het project wordt geleid door een Ontwikkelteam bestaande uit Willem Hendrik van Ledden en Linda Rockx, beiden van de Universiteit Utrecht en met een achtergrond als docent biologie, en medewerkers van ingenieursbureau DHV. Zij zijn nu bezig met het inventariseren van mogelijke onderwerpen en waterbedrijven en instellingen. Deze onderwerpen zullen in een database gezet worden, zodat voor zowel docent als leerling op een snelle manier een onderwerp gekozen kan worden dat aansluit bij de interesse van de leerling en de planning op school.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Linda Rockx of Willem Hendrik van Ledden.