Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen? Symposium James Borland 8 februari

Update: vanwege het grote aantal belangstellenden is het symposium verplaatst naar de kleine zaal van Aardwetenschappen.

Het Ministerie van Onderwijs zet in op het bevorderen van excellentie. Het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om extra aandacht te schenken aan het bevorderen van excellentie onder hun leerlingen. De focus ligt daarbij op de best presterende 20% vwo leerlingen. Universiteiten en HBO’s zijn op zoek naar manieren om begaafde studenten vroeg te herkennen en te stimuleren, en hebben hiertoe honours programma’s ontwikkeld.

Iedereen is op zoek naar talent en poogt excellentie te bevorderen. Krijgen leerlingen in excellentieprogramma’s inderdaad  betere kansen om hun talenten te ontwikkelen? Welke mogelijkheden zijn er voor scholen om met hoger onderwijsinstellingen excellentie te stimuleren onder leerlingen en docenten? En wat verstaan we eigenlijk onder excellentie?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het symposium ‘Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen?’ op 8 februari 2012. Speciale gast is James Borland, Amerikaans expert op het gebied van excellentie. James Borland is hoogleraar aan Columbia University, New York. Hij zal in zijn lezing het begrip giftedness kritisch beschouwen en ingaan op de uitdagingen van programma’s voor getalenteerde leerlingen.

Locatie: JCU, Buys Ballotlaboratorium zaal 322, Princetonplein 5, Utrecht de Uithof
Tijd: 15:30 – 17:30 uur
Toegang: gratis
Aanmelden
: graag via jcu@uu.nl
Voertaal: Engels

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties
Geplaatst in bijeenkomst, onderwijs. Tags: , , , , , , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Excellentieprogramma’s of differentiatie voor iedereen? Symposium James Borland 8 februari

JCU-partnerscholen nemen deel aan Bèta Excellent

Alle 22 JCU-partnerscholen die zich als onderdeel van het JCU-samenwerkingsverband hebben aangemeld voor het programma Bèta Excellent, hebben hun aanvraag toegekend gekregen.

Het komend schooljaar zullen op al deze scholen excellentie-programma’s voor bètaleerlingen (verder) worden ontwikkeld, in samenwerking met elkaar en het JCU.

Bèta Excellent is het nieuwe programma van het Platform Bèta Techniek en richt zich op het vergroten van het aantal N-leerlingen, én op het verbeteren van de prestaties van de getalenteerde bètaleerlingen. Het loopt deels vooruit op het Actieplan Beter Presteren van het ministerie voor OC&W.

Geplaatst in onderwijs. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor JCU-partnerscholen nemen deel aan Bèta Excellent

Stimuleren bèta-talent in de klas – overzichtsartikel op ECENT.nl

Op de website van ECENT, Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen in onderwijs van Natuurwetenschap en Techniek, staat het artikel Stimuleren van bèta-talent in de klas, geschreven door Ton van der Valk.

Bèta-talenten hebben een grote belangstelling, gemotiveerdheid en talent voor bètavakken. Vaak gaat het om multi-talenten: hun belangstelling en talenten zijn breder dan alleen de bètavakken. Als de lessen exacte vakken hen niet de uitdaging bieden waar ze behoefte aan hebben, kan dat leiden tot onderpresteren. Of ze richten ze op iets anders waar ze wel uitdaging in zien.
In Nederland heerst de gedachte dat de betere leerling zichzelf wel ontwikkelt. Maar uit internationaal onderzoek (PISA) blijkt dat er, vergeleken met andere landen, in Nederland minder leerlingen zijn die topprestaties leveren. Het vergroten van het topsegment is een reden om meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. In 2011 start het Platform Bèta Techniek het programma Bèta Excellent voor het voortgezet onderwijs.

Hoe kun je die bèta-talenten stimuleren? Lees er meer over in het artikel. De praktijkvoorbeelden voor bovenbouw vwo gaan van keuzeopdrachten tot het maken van een profielwerkstuk op de universiteit.

Geplaatst in artikel. Tags: , , , , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Stimuleren bèta-talent in de klas – overzichtsartikel op ECENT.nl

Blink uit in bèta: na de conferentie

Afgelopen dinsdag vond de Docentenconferentie Blink uit in bèta! plaats.

De markt op de Docentenconferentie, foto door Fridolin van der Lecq

De presentaties van de werkgroepen en de posters worden verzameld op deze Slideshare-pagina.

De samenvattingen van de werkgroepen zijn te vinden op de JCU-website.

Alle deelnemers, werkgroepdocenten en ‘marktlui’ van harte bedankt voor jullie bijdragen!

Geplaatst in conferentie. Tags: , , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Blink uit in bèta: na de conferentie

Laatste dag inschrijven Docentenconferentie

Geplaatst in conferentie. Tags: , , , , . Reacties uitgeschakeld voor Laatste dag inschrijven Docentenconferentie

JCU in Talent voor morgen

Het Junior College Utrecht komt tegemoet aan de ‘intellectuele gretigheid’ waarmee sommige leerlingen in het reguliere onderwijs niet terecht kunnen, door de aandacht voor een academic community, de versnelling van het onderwijs in de bètavakken en de nadruk op leren onderzoeken.

Dat schrijft Heleen Wientjes in Hoofdstuk 9 van Talent voor morgen over talentontwikkeling in het hoger onderwijs. In dat hoofdstuk komen een aantal initiatieven vanuit het hoger onderwijs voor VO-leerlingen aan bod, waaronder het JCU.

Talent voor morgen (redactie: Pierre van Eijl, Albert Pilot en Marca Wolfensberger) is verschenen in de Hoger Onderwijs Reeks van Noordhoff.

Geplaatst in onderwijs. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor JCU in Talent voor morgen

Linda van der Spaa in Talent

Linda van der SpaaJCU-leerlinge Linda van der Spaa staat met een interview in het tijdschrift Talent. Het gaat over haar liefde voor muziek en de natuur, maar ook over het JCU:

Maar tijd tekort kom ik toch wel, daar verandert het JCU eigenlijk weinig aan. De beslissing te solliciteren voor het JCU was niet zwaar. Ik heb vaak vragen waar docenten geen antwoord op hebben, al vanaf de basisschool. Op het JCU zijn er docenten van de universiteit, die kunnen zulke vragen meestal wel beantwoorden.

Geplaatst in interview. Tags: , , . Reacties uitgeschakeld voor Linda van der Spaa in Talent